Myślenie geometryczne w teorii strategii organizacji. Jacek M. Rybicki

О бизнесе популярно.

Скачать книгу
Читать онлайн

Myślenie geometryczne w teorii strategii organizacji


Год выпуска 0

isbn 978-83-7865-116-1

Автор произведения Jacek M. Rybicki

Жанр О бизнесе популярно

Серия

Издательство OSDW Azymut