Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje.

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje


Год выпуска 0

isbn 978-83-7969-023-7

Автор произведения

Жанр

Серия

Издательство