Prognozowanie szeregów czasowych metodami ewolucyjnymi. Adam Kucharski

О бизнесе популярно.

Скачать книгу
Читать онлайн

Prognozowanie szeregów czasowych metodami ewolucyjnymi


Год выпуска 0

isbn 978-83-7525-936-0

Автор произведения Adam Kucharski

Жанр О бизнесе популярно

Серия

Издательство OSDW Azymut