Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości. Radosław Ignatowski

О бизнесе популярно.

Скачать книгу
Читать онлайн

Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości


Год выпуска 0

isbn 978-83-7525-268-2

Автор произведения RadosÅ‚aw Ignatowski

Жанр О бизнесе популярно

Серия

Издательство OSDW Azymut