Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości. Praca zbiorowa

О бизнесе популярно.

Скачать книгу
Читать онлайн

Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości


Год выпуска 0

isbn 978-83-269-1952-7

Автор произведения Praca zbiorowa

Жанр О бизнесе популярно

Серия

Издательство OSDW Azymut