Смерць у Венецыі. Томас Ман

Зарубежная классика. Noblesse Oblige

Скачать книгу
Читать онлайн

Смерць у Венецыі


Год выпуска 1897

isbn 978-985-7165-87-2

Автор произведения Томас Ман

Жанр Зарубежная классика

Серия Noblesse Oblige

Издательство Электронная книгарня


Стваральнік «інтэлектуальнага рамана», лаўрэат Нобелеўскай прэміі 1929 года Томас Ман (1875–1955) быў бясспрэчным майстрам ў навелістычным жанры. Найлепшыя яго навелы з’яўляюцца ўзорамі глыбокага псіхалагізму, бездакорнай архітэктонікі, дзівоснай гармоніі нацыянальнага і агульначалавечага, сацыяльнага і ўніверсальнага. Сярод твораў кароткай прозы Мана ёсць сапраўдныя шэдэўры; да іх адносяцца перш за ўсё «Трыстан», «Тоніа Крэгер» і «Смерць у Венецыі», якія публікуюцца ў гэтай кнізе.