Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa. Praca zbiorowa

Юриспруденция, право.

Скачать книгу
Читать онлайн

Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa


Год выпуска 0

isbn 978-83-269-4842-8

Автор произведения Praca zbiorowa

Жанр Юриспруденция, право

Серия

Издательство OSDW Azymut


Jakie zapisy powinien zawierać regulamin pracy, jakie warto w nim umieścić, a jakich unikać? Kto musi, a kto może wydać regulamin wynagradzania i jak wprowadzać do niego zmiany? Jakie kryteria premiowania warto wprowadzić i czy można zabezpieczyć się na wypadek problemów finansowych? Kiedy warto wydać regulamin zabezpieczający poufne informacje pracodawcy? Kontrola dostępu do pomieszczeń służbowych – jak prowadzić ją zgodnie z prawem? Procedury antymobbingowa i antydyskryminacyjna – dlaczego warto, by pracodawca je wprowadził i stosował?