Korekty ZUS 2016 Umowa o pracę Umowy cywilnoprawne. Praca zbiorowa

Юриспруденция, право.

Скачать книгу
Читать онлайн

Korekty ZUS 2016 Umowa o pracę Umowy cywilnoprawne


Год выпуска 0

isbn 978-83-269-4891-6

Автор произведения Praca zbiorowa

Жанр Юриспруденция, право

Серия

Издательство OSDW Azymut


Korekta naliczeń na błędnie sporządzonej liście płac jest czasochłonna i stresująca. Szczególnie wtedy, gdy nie wiadomo, jak poprawić wyliczenia. Dlatego też w naszej książce pokazujemy, jak ustrzec się przed koniecznością dokonywania korekt, a jeśli okażą się one niezbędne, Czytelnicy znajdą tu fachową pomoc z wieloma przykładami i praktycznymi podpowiedziami. Ta książka to praktyczny przewodnik dla pracodawcy, jak sporządzać korekty do ZUS.