Parma monastırı. Стендаль

. Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Скачать книгу
Читать онлайн

Parma monastırı


Год выпуска 0

isbn 9789952244137

Автор произведения Стендаль

Жанр

Серия Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Издательство Altun Kitab


Müəllif bu əsərdə Fabrisio və Kleliyanın məhəbbət macərası fonunda saray intriqalarına da toxunaraq ümumilikdə XIX əsrin fransız və italyan cəmiyyətini satirik dillə tənqid edib.