Bezpieczeństwo osób starszych w przestrzeni miejskiej Analiza doświadczeń, wnioski i rekomendacje z uwzględnieniem okresu pandemii SARS-CoV-2. Группа авторов

Медицина.

Скачать книгу
Читать онлайн

Bezpieczeństwo osób starszych w przestrzeni miejskiej Analiza doświadczeń, wnioski i rekomendacje z uwzględnieniem okresu pandemii SARS-CoV-2


Год выпуска 0

isbn 978-83-66800-92-2

Автор произведения Группа авторов

Жанр Медицина

Серия

Издательство OSDW Azymut