Katechezy chrzcielne. Homilie katechetyczne do tych, którzy mają być oświeceni oraz do nowo oświeconych. Św. Jan Chryzostom

Религиоведение. BIBLIOTEKA OJCÓW KOŚCIOŁA

Скачать книгу
Читать онлайн

Katechezy chrzcielne. Homilie katechetyczne do tych, którzy mają być oświeceni oraz do nowo oświeconych


Год выпуска 0

isbn 978-83-8043-803-3

Автор произведения Św. Jan Chryzostom

Жанр Религиоведение

Серия BIBLIOTEKA OJCÓW KOŚCIOŁA

Издательство OSDW Azymut