MREADZ.COM. Чтение онлайн электронных книги.

Прочий юмор

Список произведений жанра Прочий юмор. Доступных для чтения онлайн. Электронная библиотека, книги всех жанров

Реклама:

My Planet

Автор: Mary Roach,

Жанр: Прочий юмор,

Серия: ,

Язык: en

So Ed and I were eating a lot of vegetables. Vegetables on pasta, vegetables on rice. This was extremely healthy, until you got to the part where Ed and I are found in the kitchen at 10 p.m., feeding on Froot Loops and tubes of cookie dough. My husband recently made me try on a bikini. A bikini is not so much a garment as a cloth-based reminder that your parts have been migrating all these years. My waist, I realized that day in the dressing room, has completely disappeared beneath my rib cage, which now rests directly on my hips. I’m exhibiting continental drift in reverse. “Those aren’t symptoms,” says Ed. “Those are your character flaws.” While my husband, Ed, reads over my shoulder, I recite symptoms from the list. “‘General clumsiness’ and ‘general imbalance,’” I say, as though announcing arrivals at the Marine Corps Ball. “‘Difficulty driving,’ ‘lack of taste,’ ‘difficulty feeling feet on ground.’” The Internet is a boon for hypochondriacs like me. Right now, for instance, I’m feeling a shooting pain on the side of my neck. A Web search produces five matches, the first three for a condition called Arnold-Chiari Malformation. “It’s not like it goes in the water,” I protested, though if you counted the sash as part of the robe, this wasn’t strictly true. Ed has crud vision, and I don’t. I don’t notice filth. Ed sees it everywhere. I am reasonably convinced that Ed can actually see bacteria…. He confessed he didn’t like me using his bathrobe because I’d wear it while sitting on the toilet. Best-selling author Mary Roach was a hit columnist in the Reader’s Digest magazine, and this book features the articles she wrote in that time. Insightful and hilarious, Mary explores the ins and outs of the modern world: marriage, friends, family, food, technology, customer service, dental floss, and ants—she leaves no element of the American experience unchecked for its inherent paradoxes, pleasures, and foibles. From acclaimed, best-selling author Mary Roach comes the complete collection of her “My Planet” articles published in . The quirky, brilliant author takes a magnifying glass to everyday life, exposing moments of hilarity in the mundane.

Читать онлайн Подробнее

Поща

Автор: Чарлз Буковски,

Жанр: Прочий юмор,

Серия: ,

Язык: bg

Чарлс Буковски (1920–1994), прозаик и поет, знаменит представител на бийт-поколението, антиконформист и бунтар, е сред най-тиражираните и превеждани американски автори, а според доста мнения — и най-подражаваният. Роден е в Германия, но животът му преминава в Калифорния. Пътят му в литературата не е гладък. Започва да публикува разкази през 1944-а в литературни списания, първият му поетичен сборник излиза през 1960-а, когато е вече на четирийсет, а първият му роман — „Поща“ — който го прави известен на широката публика, се появява през 1971-ва. Творчеството му наброява около 50 книги — поезия, проза, есеистика, сценарии. С непоносима прямота, виртуозност на перото и страховит хумор той мощно говори за бруталност и секс, за лудост и отхвърленост, за поривите, провалите и отчаянието. Общият тираж на книгите му по света надхвърля 2 милиона. „Поща“ е деветата книга на Чарлс Буковски, която издателство „Фама“ предоставя на българските читатели.

Читать онлайн Подробнее

Ананасов компот за прекрасната дама (Войн@ и Мiр)

Автор: Виктор Пелевин,

Жанр: Прочий юмор,

Серия: ,

Язык: bg

В този сборник от пет разказа Виктор Пелевин разхожда читателите не само надлъж и нашир по света, но също така нагоре и надолу, в дълбочина, като им представя вижданията си за божественото и пъкленото от най-различни гледни точки, както и взаимоотношенията на героите си с тези метафизични категории. Получава се типичната за автора увлекателна, абсурдно постмодерна смесица от остроумие, фантастика, злободневна наблюдателност и дълбоко философски и религиозни разсъждения, която прави Пелевин любим автор на много поколения и различни социални прослойки руснаци, и не само — той е известен и превеждан в цял свят. Книгите му се издават и преиздават в големи тиражи, четат се ревностно от студенти, олигарси, политици и домакини. Цитират се на модни събирания и в медиите, обсъждат се в социалните мрежи. Виктор Пелевин е един от най-известните съвременни руски писатели, автор на множество разкази, повести, есета и нашумели романи като „Чапаев и Пустота“ и „Generation П“, носител на множество награди за литература. През 2009 г. Пелевин е определен за най-влиятелния интелектуалец на Русия.

Читать онлайн Подробнее

Правильное дыхание [Книга 1]

Автор: Дарья Обломская,

Жанр: Прочий юмор,

Серия: Правильное дыхание,

Язык: ru

Первая книга (она же полнометражный пилот). Сериал для чтения. Основное действие происходит в начале 90-х. Краткое содержание сводится к: "Один-единственный раз за все школьные годы у меня случился настоящий роман — и то с нашим завучем." И герои (по крайней мере один из них), и автор до сих пор пребывают от краткого содержания в ужасе, но поделать ничего не могут.

Читать онлайн Подробнее

Осенний паразит

Автор: Валерий Квилория,

Жанр: Прочий юмор,

Серия: ,

Язык: ru

Рассказ был написан в середине девяностых прошлого века, но и по сей день не потерял своей актуальности. Истории о местечковых биндюжниках можно услышать едва ли не в каждых наших деревне, поселке или малом городе. Зачастую они смешны, порой трагичны, но всегда полны смекалки и добродушия. История эта подслушана автором в одном из пригородов Минска, а затем с небольшим искажением переведена на бумагу. За ней последовали другие не менее веселые: «Гуляющий подвал», «Голова под соусом», «Козья ножка», «Навозный самолет», «Сто грамм от Рейгана». Можно сказать, что рассказ «Осенний паразит» открывает серию баек об этаком «стреляном воробье», белорусском мужичке Адаме Собойке.

Читать онлайн Подробнее

Теплая компания (Те, с кем мы воюем). Сборник

Автор: Влад. Азов, Надежда Тэффи, Аркадий Аверченко, Иосиф Оршер, Аркадий Бухов,

Жанр: Прочий юмор,

Серия: ,

Язык: ru

Переиздание сборника фельетонов 1915 г. авторов журнала «Новый Сатирикон», посвященного участию России в Первой мировой войне. Книга снабжена историческим комментарием А. А. Иконникова-Галицкого и предисловием В. А. Шендеровича.

Читать онлайн Подробнее

Легкий способ бросить любить (СИ)

Автор: Владимир Бочкин,

Жанр: Прочий юмор,

Серия: ,

Язык: ru

Пародия на «Сумерки». Каллены пытаются отучить Эдварда играться с едой и вызывают специалиста по зависимостям из Англии.

Читать онлайн Подробнее

Грешки (СИ)

Автор: Владимир Бочкин,

Жанр: Прочий юмор,

Серия: ,

Язык: ru

Пародия на книги Захара Прилепина «Грех», «Санькя» и «Патологии». Сотрудник Петроградского ОМОНа хорунжий Ульянов переходит на сторону революционеров.

Читать онлайн Подробнее

Антология биржевого юмора

Автор: Сергей Сергаев,

Жанр: Прочий юмор,

Серия: ,

Язык: ru

Эта книга предназначена для всех, кто, так или иначе, связан с торговлей на бирже акций и фьючерсов или рынке FOREX. Трейдеры, аналитики, управляющие активами, специалисты бэк-офиса и руководители брокерских компаний, клиенты, банкиры, работники бирж и финансовые консультанты, юристы и бухгалтера, а также те, кто хочет присоединиться к миру биржевой торговли, все найдут здесь что-то смешное или до боли знакомое по работе. Предлагаемая книга – кладезь знаний, сконцентрированных в юморе. Юмор людей, торгующих на бирже, которые называются трейдерами – весьма специфичен и похож на английский: острый, как врачебный скальпель; тонкий, как еврейский анекдот; сильный, как выстрел армейского орудия. Люди, способные смеяться над собой, непобедимы.

Читать онлайн Подробнее

Гаргантюа и Пантагрюел

Автор: Франсоа Рабле,

Жанр: Прочий юмор,

Серия: ,

Язык: bg

Коренно различно е учението на учителя хуманист. Знанията се придобиват посредством книги, изпълнени с вековни мъдрости — изучават се астрономия, математика, медицина, естествознание и др. Като методи на обучение се използват наблюдението и беседата с цел ученикът да бъде активен през цялото време. Освен това се прилага и методът на занимателното обучение, като например геометрията, която се използва в игрите и по този начин се придобиват умения за практическото приложение. Не е пренебрегнато и физическото възпитание на човека. За неговото развитие се използва храненето, създаването на хигиенни навици, спорт и др. Франсоа Рабле обръща сериозно внимание и на труда като метод за физическо развитие. В сатиричния си роман „Гаргантюа и Пантагрюел“ Рабле противопоставя хуманистичните възгледи срещу тази на схоластиката, а именно механичното усвояване на знания, запълването на деня с безсмислени занимания и игри, формално учение за религията и др. В огромен фокус Рабле събира и изразява всички противоречия, конфликти и проблеми на своята съвременност. В изострената социално-историческа и политическа обстановка, като работи тактично и разумно, той успява да избегне съдбата на редица хуманисти, които загиват от преследванията на тъмните сили, и да доизкара до край своето епохално произведение.

Читать онлайн Подробнее

Яндекс.Метрика